Over Dedicon

Dedicon gelooft in een samenleving waarin iedereen volwaardig moet kunnen meedoen. Toegang tot tekst en beeld is daarbij essentieel. Daarom maken wij in opdracht van het ministerie van OCW bestaande tekst en beeld ook waarneembaar voor mensen met een leesbeperking.