Robin zit in de klas aan een tafel. Op de tafel ligt een blauwe mat en daarop een vel met 6 grote emoji’s die hij aanwijst.

OP DE TAST ...
LEREN MET
JE VINGERS

"Ik kan er super veel dingen van leren" Robin (10)

Speciale uitgave van Stichting Dedicon

Logo Facebook
Logo LinkedIn
Pictogram e-mail